Ceny i warunki

Zapraszamy grupy min. 8 osobowe.

Cena zawiera szkolenie i obsługę instruktorską przez cały czas trwania imprezy. Każda z gier trwa 10 min. Po każdej grze następuje zmiana stron lub zasad rozgrywki dzięki czemu zapewniamy różnorodność zabawy. Przez cały czas trwania imprezy grupa jest pod opieką instruktora.

Wszyscy uczestnicy muszą być pełnoletni i posiadać aktualny dokument stwierdzający tożsamoźć. Regulamin uczestnictwa w zabawie jest dostępny pod linkiem:

Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odużających ze względów bezpieczeństwa nie mogą uczestniczyć w rozgrywce.

Warunki rezerwacji:

  • Grupa min. 8 osób

  • Czas trwania: 1h 30min

  • Rezerwacja areny na wyłączność

  • Instruktor

  • Sprzęt do gry

Cena od osoby: 80 PLN

Opcje dodatkowe:

  • Transport dla grup od 8 – 20 osób w dwie strony – 350 PLN